Vážená pani doktorka, vážený pán doktor, po registrácii získate 5% zľavu na všetky produkty.
typ: D 4,0 x H 4,0 x GH 1,0
| 90 1319
51,48 € / ks
typ: D 4,0 x H 4,0 x GH 2,0
| 90 1320
51,48 € / ks
typ: D 4,0 x H 4,0 x GH 3,0
| 90 1321
51,48 € / ks
typ: D 4,0 x H 4,0 x GH 4,0
| 90 1322
51,48 € / ks
typ: D 4,0 x H 4,0 x GH 5,0
| 90 1323
51,48 € / ks
typ: D 4,0 x H 5,5 x GH 1,0
| 90 1324
51,48 € / ks
typ: D 4,0 x H 5,5 x GH 2,0
| 90 1325
51,48 € / ks
typ: D 4,0 x H 5,5 x GH 3,0
| 90 1326
51,48 € / ks
typ: D 4,0 x H 5,5 x GH 4,0
| 90 1327
51,48 € / ks
typ: D 4,0 x H 5,5 x GH 5,0
| 90 1328
51,48 € / ks
typ: D 4,0 x H 7,0 x GH 1,0
| 90 1329
51,48 € / ks
typ: D 4,0 x H 7,0 x GH 2,0
| 90 1330
51,48 € / ks
typ: D 4,0 x H 7,0 x GH 3,0
| 90 1331
51,48 € / ks
typ: D 4,0 x H 7,0 x GH 4,0
| 90 1332
51,48 € / ks
typ: D 4,0 x H 7,0 x GH 5,0
| 90 1333
51,48 € / ks
typ: D 4,5 x H 4,0 x GH 1,0
| 90 1334
51,48 € / ks
typ: D 4,5 x H 4,0 x GH 2,0
| 90 1335
51,48 € / ks
typ: D 4,5 x H 4,0 x GH 3,0
| 90 1336
51,48 € / ks
typ: D 4,5 x H 4,0 x GH 4,0
| 90 1338
51,48 € / ks
typ: D 4,5 x H 4,0 x GH 5,0
| 90 1339
51,48 € / ks
typ: D 4,5 x H 5,5 x GH 1,0
| 90 1340
51,48 € / ks
typ: D 4,5 x H 5,5 x GH 3,0
| 90 1342
51,48 € / ks
typ: D 4,5 x H 5,5 x GH 4,0
| 90 1343
51,48 € / ks
typ: D 4,5 x H 5,5 x GH 5,0
| 90 1344
51,48 € / ks
typ: D 4,5 x H 7,0 x GH 1,0
| 90 1345
51,48 € / ks
typ: D 4,5 x H 7,0 x GH 2,0
| 90 1346
51,48 € / ks
typ: D 4,5 x H 7,0 x GH 3,0
| 90 1347
51,48 € / ks
typ: D 4,5 x H 7,0 x GH 4,0
| 90 1348
51,48 € / ks
typ: D 4,5 x H 7,0 x GH 5,0
| 90 1349
51,48 € / ks
typ: D 4,5 x H 5,5 x GH 2,0
| 90 1341
51,48 € / ks
typ: D 5,0 x H 4,0 x GH 1,0
| 90 1350
51,48 € / ks
typ: D 5,0 x H 4,0 x GH 2,0
| 90 1351
51,48 € / ks
typ: D 5,0 x H 4,0 x GH 3,0
| 90 1352
51,48 € / ks
typ: D 5,0 x H 4,0 x GH 4,0
| 90 1353
51,48 € / ks
typ: D 5,0 x H 4,0 x GH 5,0
| 90 1354
51,48 € / ks
typ: D 5,0 x H 5,5 x GH 1,0
| 90 1355
51,48 € / ks
typ: D 5,0 x H 5,5 x GH 2,0
| 90 1356
51,48 € / ks
typ: D 5,0 x H 5,5 x GH 3,0
| 90 1357
51,48 € / ks
typ: D 5,0 x H 5,5 x GH 4,0
| 90 1358
51,48 € / ks
typ: D 5,0 x H 5,5 x GH 5,0
| 90 1359
51,48 € / ks
typ: D 5,0 x H 7,0 x GH 1,0
| 90 1360
51,48 € / ks
typ: D 5,0 x H 7,0 x GH 2,0
| 90 1361
51,48 € / ks
typ: D 5,0 x H 7,0 x GH 3,0
| 90 1362
51,48 € / ks
typ: D 5,0 x H 7,0 x GH 4,0
| 90 1363
51,48 € / ks
typ: D 5,0 x H 7,0 x GH 5,0
| 90 1364
51,48 € / ks
typ: D 6,0 x H 4,0 x GH 1,0
| 90 1365
51,48 € / ks
typ: D 6,0 x H 4,0 x GH 2,0
| 90 1366
51,48 € / ks
typ: D 6,0 x H 4,0 x GH 3,0
| 90 1367
51,48 € / ks
typ: D 6,0 x H 4,0 x GH 4,0
| 90 1368
51,48 € / ks
typ: D 6,0 x H 4,0 x GH 5,0
| 90 1369
51,48 € / ks
typ: D 6,0 x H 5,5 x GH 1,0
| 90 1370
51,48 € / ks
typ: D 6,0 x H 5,5 x GH 2,0
| 90 1371
51,48 € / ks
typ: D 6,0 x H 5,5 x GH 3,0
| 90 1372
51,48 € / ks
typ: D 6,0 x H 5,5 x GH 4,0
| 90 1373
51,48 € / ks
typ: D 6,0 x H 5,5 x GH 5,0
| 90 1374
51,48 € / ks
typ: D 6,0 x H 7,0 x GH 1,0
| 90 1375
51,48 € / ks
typ: D 6,0 x H 7,0 x GH 2,0
| 90 1376
51,48 € / ks
typ: D 6,0 x H 7,0 x GH 3,0
| 90 1377
51,48 € / ks
typ: D 6,0 x H 7,0 x GH 4,0
| 90 1378
51,48 € / ks
typ: D 6,0 x H 7,0 x GH 5,0
| 90 1379
51,48 € / ks

Podrobný popis

Rigídny abutment vhodný na cementované náhrady.